Tartu maantee 83, Tallinn, Estonia

Blogg

Den nya versionen av Guard Vision-programvaran 1.0.0

Den 21 april 2021 tillkännagav Texpo OÜ lanseringen av en ny version av Guard Vision 1.0.0-programvaran för automatisk registreringsskyltigenkänning. Texpo OÜ ägnar stor uppmärksamhet åt att optimera sin programvara, öka dess prestanda och uppdatera funktionaliteten! Version 1.0.0. är inget undantag. Du kan få mer detaljerad information på programvaruwebbplatsen: https://guard-vision.com/

ModBus-protokollet

ModBus-protokollet är ett av de mest populära protokoll i branschen för M2M (maskin-till-maskin) interaktion. Den används ofta för att bygga upp kommunikation mellan olika enheten och även för överföring av data via kommunikationslinjer. Protokollet är mycket flexibelt och öppet, det möjliggör för dig att ansluta utrustning av olika fabrikat. ModBus används för: övervakning; insamling av…
Läs mer

Integrering av Guard Vision med CCTV

«Guard Vision» är en programvara för identifiering av alla typer av EU-registreringsskyltar för fordon. Produkten möjliggör dig att lösa många olika problem inom territoriekontroll. Interaktion av programmet med videobevakningssystemet möjliggör identifiering av registreringsnummer i realtid. Videobevakningssystemet bygger på en videoinspelningsenhet som spelar in information och sparar alla data på en hårddisk. Den kan vara analog,…
Läs mer

Varför behöver jag en databas i systemet för identifiering av registreringsnummer?

Idag väljer de flesta företag att automatisera många olika processer och kontrollen av ankomst till territoriet eller parkeringsplatsen utan mänskligt ingripande. I så fall används system för identifiering av registreringsnummer. Varje system har en egen databas – ett lagrings- och åtkomstsystem för data via SQL (Structured Query Language). En av de mest populära databaserna är…
Läs mer

System för identifiering av registreringsnummer

Idag blir tekniker för identifiering av registreringsnummer alltmer populära. Installation av dessa möjliggör för dig att kontrollera inkörning och rörelse av fordon, spara den exakta tiden och datumet för inkörning / utkörning, fastställa körriktningen och registreringsnummer för fordon. Och detta är inte någon uttömmande lista över alla möjliga funktioner! System för identifiering av registreringsnummer för…
Läs mer

Ring mig
+
Ring mig!